Our Stores

Sohna Road

Nidra Airconditioning
Address: #Opp. Hyundai Showroom, Sohna Rd, near Samvit Hospital, Islampur Village, Gurugram, Haryana 122001
Phone No: 07840012510

Railway Road

Nidra Airconditioning – Railway Road
Address: Old Railway Rd, near Induslnd Bank, Subhash Nagar, Kabir Bhawan Chowk, Gurugram, Haryana 122001
Phone No: 07711996600

Sapphire Ninety

Nidra Airconditioning – Sapphire Ninety                

Address: Sapphire Ninety, G – 66, Ground Floor, Sector 90, Gurugram, Haryana 122505  

Phone No: 07840012510